Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi w swojej siedzibie – ul. Małopolska 18, 45-301 Opole, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie:

„Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
Termin realizacji: 15.11.2013 r. – 13.12.2013 r.

„Kurs szwaczki”
Termin realizacji: 19.11.2013 r. – 13.12.2013 r.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI “Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Informacje o projekcie:

www.kompetencje.wup.opole.pl

 

Kursy realizowane na zlecenie WUP w Opolu w ramach projektu “Wsparcie kompetencji na starcie”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi w swojej siedzibie – ul. Małopolska 18, 45-301 Opole, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu następujące szkolenia:


1/. „Kurs nadający uprawnienia SEP w kategorii E i D do 1 kV”

Termin realizacji: 22.10.2013 r. – 18.11.2013 r.

2/. „Obsługa programu AutoCad na poziomie zaawansowanym wraz z obsługą programu ROBOT”
Termin realizacji: 18.10.2013 r. – 22.11.2013 r.

3/. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
Termin realizacji: 25.10.2013 r. – 22.11.2013 r.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI “Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Informacje o projekcie:

www.kompetencje.wup.opole.pl.

 

Pracownik administracyjno-biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI “Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Informacje o projekcie: www.kompetencje.wup.opole.pl.

Termin realizacji szkolenia 30.09.2013 r.-30.10.2013 r.