KURS NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SPECJALIZOWANYCH

     Zapraszamy do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu UDT na uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych.

Formularze do pobrania:

 1. Karta słuchacza
 2. Pełnomocnictwo
 3. Zgody RODO

     Osoby zainteresowane rozpoczęciem kursu lub szczegółami kursu i egzaminu prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

77 40 03 314, e-mail: kursy@wzdz.opole.pl   w godzinach 800 – 1600 lub

510 275 407 lub 607 601 637 lub 509 241 372 w godzinach 800 – 1600  

510 275 407, także w godzinach 1600 – 2000

 

Dzień otwarty w WZDZ – czyli warsztaty pod hasłem: „Czy chcesz, żeby praca Cie szukała? Skorzystaj z okazji !” (cytat za red. Leszkiem Myczką)

21 marca   przyszli  absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzili Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.                                               

Podczas tej wizyty  mogli się zapoznać między innymi z zawodami:  mechanik pojazdów samochodowych, kierowca , fryzjer, kucharz, technik żywienia, monter zabudowy  i robót wykończeniowych, technik informatyk, sprzedawca i logistyk.

Uczniowie mieli okazję spróbować: obsłużyć kasę fiskalną, przykleić kafelki, położyć tapetę, wyprostować włosy, czy zarobić kabel RJ45.     

Odwiedził nas też redaktor Leszek Myczka.

 

Oto jego relacja:

https://opowiecie.info/chcesz-zeby-praca-sie-szukala-skorzystaj-okazji/

(zabezpieczenie – skopiuj link do przeglądarki)

 

 

                                                                                                                       Koordynator przedsięwzięcia

                                                                                                                   Zygmunt Budziński

 

P.S. Zobacz też: http://www.psp11.opole.pl/z-zycia-szkoly/2069-warsztaty-preorientacji-zawodowej-w-szkole-wzdz

 

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”

22.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Małgorzatę Dec informuje o wyborze oferty w  postępowaniu o sygnaturze  CDN-RS-322/X/5/19 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy wyspecyfikowanych materiałów do projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć informatyki i druku 3D do szkół uczestniczących w projekcie:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 15890000-3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone,
 2. 22816000-3 – bloki papierowe,
 3. 24910000-6 – kleje,
 4. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 5. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 6. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 7. 30192113-6 – wkłady drukujące,
 8. 30197630-1 – papier do drukowania,
 9. 30237430-2 – markery,
 10. 31224810-3 – przedłużacze,
 11. 31411000-0 – baterie alkaliczne,
 12. 33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk,
 13. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 14. 37822100-7 – kredki,
 15. 39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
 16. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 17. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne,
 18. 39541130-6 – sznurek,
 19. 44812300-8 – farby do celów szkolnych.

 

**********

04.10.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-RS-322-XII-2-19 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy wyspecyfikowanych materiałów do projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć informatyki i druku 3D do szkół uczestniczących w projekcie:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 15890000-3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone,
 2. 22816000-3 – bloki papierowe,
 3. 24910000-6 – kleje,
 4. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 5. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 6. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 7. 30192113-6 – wkłady drukujące,
 8. 30197630-1 – papier do drukowania,
 9. 30237430-2 – markery,
 10. 31224810-3 – przedłużacze,
 11. 31411000-0 – baterie alkaliczne,
 12. 33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk,
 13. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 14. 37822100-7 – kredki,
 15. 39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
 16. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 17. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne,
 18. 39541130-6 – sznurek,
 19. 44812300-8 – farby do celów szkolnych.

(pobierz plik)

**********

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Małgorzatę Dec informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze  CDN-RS-322/X/5/19 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy wyspecyfikowanych pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz.

**********

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Małgorzatę Dec informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze  CDN-RS-322/XI/5/19 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie  szkolenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz, w zakresie wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dwóch nauczycielek z:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Pod-stawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,

2. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ścibo-rzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

**********

13.09.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-RS-322-XI-2-19 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie szkolenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz, w zakresie wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dwóch nauczycielek z:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 2. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

(pobierz plik)

**********

12.09.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-RS-322-X-2-19 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV – 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny

(pobierz plik)

**********

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/I/2/18 – w sprawie organizacji w sprawie organizacji i przeprowadzenia konferencji i warsztatów na terenie szkół uczestniczących w projekcie dla nauczycieli zatrudnionych w (pobierz plik):

 1. Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia konferencji i warsztatów na terenie szkół uczestniczących w projekcie dla nauczycieli w nich zatrudnionych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: Kod CPV:

 1. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,
 2. 80531000-5 – usługi szkolenia przemysłowego i technicznego.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/II/2/18 – w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia do szkół uczestniczących w projekcie wyżywienia uczestników szkoleń dla nauczycieli oraz  szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 oraz edycja 2020 (pobierz plik)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2018

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/III/2/18 – w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w projekcie (pobierz plik):

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w projekcie:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 30213100-6 – komputery przenośne,
 2. 30232100-5 – drukarki i plotery,
 3. 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 4. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 5. 38652100-1 – projektory,
 6. 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 7. 39162000-5 – pomoce naukowe,
 8. 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
 9. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

04.01.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/IV/2/19 – w sprawie dostawy do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz jednego aparatu Biofeedback EEG 4 kanałowego z modułem QEEG wraz kompletem niezbędnych akcesoriów oraz przeprowadzenia na terenie tej szkoły szkolenia z wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dla 3 nauczycieli – po jednej osobie z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie (pobierz plik): 

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz jednego aparatu Biofeedback EEG 4 kanałowego z modułem QEEG wraz kompletem niezbędnych akcesoriów oraz przeprowadzenia na terenie tej szkoły szkolenia z wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dla 3 nauczycieli – po jednej osobie z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie: 

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 • 30200000-1 – Urządzenia komputerowe,
 • 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego ,
 • 33121100-5 – Elektroencefalografy,
 • 48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego,
 • 48190000-6 – Pakiety oprogramowania edukacyjnego,
 • 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

14.01.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/V/2/19 – w sprawie kompleksowej organizacji dwóch czterodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestników Projektu – uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę) – pobierz plik:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie kompleksowej organizacji dwóch czterodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestników Projektu – uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę):

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 • 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe,
 • 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
 • 63511000-4 – organizacja wycieczek,
 • 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne,
 • 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,
 • 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
 • 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.
 

Wakacyjne wizyty u „Małych Braci”

„Wielcy ludzie mają zazwyczaj tak wielkie serce, że się w nich zawsze znajdzie miejsce dla uczciwego psa”
(Kornel Makuszyński)

W czasie wakacji uczniowie Publicznego Technikum WZDZ w Opolu, Wiktoria Jasińska z klasy 4Ta oraz Jonatan Koźlik z klasy 4Tb, wraz z panem Tomaszem Sochą, poświęcili swój prywatny czas na wyjątkowe spotkania. Dwukrotnie odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Paryżu (gmina Domaradz) prowadzone przez Fundację „Mali Bracia”. Wizyty te były kontynuacją naszej wcześniejszej współpracy z Fundacją. Celem tych spotkań było przekazanie zwierzakom karmy, zrobienie im zdjęć mających pomóc w znalezieniu nowych właścicieli, ale przede wszystkim wyprowadzenie jak największej ilości psiaków na spacer – to była największa frajda, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi!
Warto w tym miejscu również przypomnieć, że klasa 4Ta jest wirtualnym opiekunem psa znajdującego się w Fundacji. Lokuś jest dwunastoletnim kundelkiem, niestety, ze względu na swój charakter, raczej nieadopcyjnym. Dlatego tym bardziej zależy nam na wsparciu naszego podopiecznego.


Wrażenia z tych wyjazdów były niesamowite. Z jednej strony satysfakcja z możliwości uszczęśliwienia choćby na chwilę bezdomnych zwierzaków, z drugiej smutna świadomość, że to tylko radość chwilowa… Każde zwierzę potrzebuje „swojego człowieka”. Dlatego, jeśli możesz: „Nie kupuj! Adoptuj!”
Przypominamy, że istnieje wiele sposobów udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom: może to być przekazanie karmy lub innych przedmiotów (np. koce, ręczniki, miski, smycze), przekazanie 1%, promowanie w swoim środowisku adopcji zwierząt zamiast ich kupowania, wirtualna adopcja lub wolontariat.
Relacja z tych spotkań jest też opublikowana na stronie schroniska. Można tam też zapoznać się ze wszystkimi podopiecznymi Fundacji, którzy cierpliwie i pokornie czekają na nowe domy:
https://www.malibracia.org/blog/letni-spacer-w-pary%C5%BCu
https://www.malibracia.org/blog/sierpniowe-spacery-z-uczniami-wzdz-opole

Dagmara Socha
Czytaj dalej Wakacyjne wizyty u „Małych Braci”

 

POMOC DLA RODZINY NA UKRAINIE

Młodzież z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego włączyła się do wspaniałej akcji i zorganizowała zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla państwa Lenyshyn z Ukrainy. Pan Roman Lenyshyn – przez wiele lat pracował w Polsce. Niestety, w wieku 37 lat wykryto u niego nowotwór, który doprowadził do śmierci tego młodego jeszcze człowieka. Pan Roman zostawił żonę Svitlanę i osierocił trójkę dzieci: Rostika 13lat, Markiana 8lat i Artima 4 lata.

Chciałabym w ich imieniu serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej, która w bardzo krótkim czasie zebrała ogromną ilość ubrań i produktów żywnościowych dla tej rodziny. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Wiktorii Harmanzy, Magdaleny Staniszyn, Joanny Hodór, Karoliny Kubiczek, Michała Klimka, Oksany Laszko i Mateusza Sinkowskiego. Z całego serca dziękuję również uczennicy z ZSB – Dominice Kubickiej za włączenie się do tego przedsięwzięcia. Taka lekcja empatii i „poczucia niesienia dobra” jest najlepszym sposobem kształtowania pozytywnych postaw ludzkich.
Lucyna Magierowska – Siruk

Czytaj dalej POMOC DLA RODZINY NA UKRAINIE

 

Historia Pierwszego Rajdu…

…kiedy na zewnątrz padał intensywny deszcz, na niebie z trudem można wypatrywać było jakichkolwiek oznak słonecznej pogody, a wycieraczki autokaru z ledwością nadążały z usuwaniem wody z szyby, społeczność uczniowska Publicznych Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego wybrała się na I Rajd Górski. 890m n.p.m. najwyższy szczyt Gór Opawskich – Biskupia Kopa. Przed dotarciem do podnóża góry niebo przestało płakać.

Trzydziestka śmiałków wyruszyła w górę. Już na samym początku grupa mocno rozciągnęła się na trasie. Po kilku krótszych przerwach i kolejnych próbach konsolidowania grupy, pierwsi piechurzy górscy dotarli do schroniska „Pod Biskupią Kopą”. Tam po pierwszej dłuższej przerwie wyruszyli w decydujący atak szczytowy. Szczyt po około 15 minutach zdobyli pierwsi, a po kolejnych 10 pozostali uczestnicy wyprawy. Czytaj dalej Historia Pierwszego Rajdu…

 

Nowa wirtualna adopcja

Klasa 3 ta podjęła się wirtualnej adopcji psa znajdującego się pod opieką Fundacji „Mali Bracia” w Paryżu (gmina Domaradz). Tym razem jest to dwunastolatek o imieniu Lokuś. Zastąpił on naszego poprzedniego podopiecznego, Neo, który niestety pod koniec lutego br. przegrał walkę z chorobą serca…

Lokuś znajduje się w schronisku od 10 lat, zatem jego adopcja jest zapewne już nierealna. Tym bardziej chcielibyśmy sprawić, by jego psia starość była choć odrobinę lepsza niż dotychczasowe życie. Podczas wizyty Pana Tomasza Sochy w schronisku, 10 marca 2018, w celu przekazania darów od PSP 11 w Opolu, Lokuś dał się poznać jako wesoły, żywiołowy, choć dość nieufny psiak. Jego zachowanie nie zdradzało jego wieku, choć na pewno uwidaczniał się w nim brak codziennej bliskości z człowiekiem…
Przypominamy, że każdy z Was może podjąć się wirtualnej adopcji zwierzęcia z Fundacji „Mali Bracia” lub wspierać działalność tego typu organizacji. Jest wiele sposobów. Mogą to być jednorazowe wpłaty, organizacja lub udział w zbiórkach darów, wolontariat czy przekazy 1% podatku.

Więcej o fundacji:

malibracia.org

www.facebook.com/FundacjaMaliBracia/

Pamiętaj:
W cierpieniu zwierzęta są nam równe!