KURS NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SPECJALIZOWANYCH

     Zapraszamy do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu UDT na uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych.

Formularze do pobrania:

 1. Karta słuchacza
 2. Pełnomocnictwo
 3. Zgody RODO

     Osoby zainteresowane rozpoczęciem kursu lub szczegółami kursu i egzaminu prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

77 40 03 314, e-mail: kursy@wzdz.opole.pl   w godzinach 800 – 1600 lub

510 275 407 lub 607 601 637 lub 509 241 372 w godzinach 800 – 1600  

510 275 407, także w godzinach 1600 – 2000

 

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”

22.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Małgorzatę Dec informuje o wyborze oferty w  postępowaniu o sygnaturze  CDN-RS-322/X/5/19 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy wyspecyfikowanych materiałów do projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć informatyki i druku 3D do szkół uczestniczących w projekcie:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 15890000-3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone,
 2. 22816000-3 – bloki papierowe,
 3. 24910000-6 – kleje,
 4. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 5. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 6. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 7. 30192113-6 – wkłady drukujące,
 8. 30197630-1 – papier do drukowania,
 9. 30237430-2 – markery,
 10. 31224810-3 – przedłużacze,
 11. 31411000-0 – baterie alkaliczne,
 12. 33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk,
 13. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 14. 37822100-7 – kredki,
 15. 39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
 16. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 17. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne,
 18. 39541130-6 – sznurek,
 19. 44812300-8 – farby do celów szkolnych.

 

**********

04.10.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-RS-322-XII-2-19 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy wyspecyfikowanych materiałów do projektowych zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć informatyki i druku 3D do szkół uczestniczących w projekcie:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 15890000-3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone,
 2. 22816000-3 – bloki papierowe,
 3. 24910000-6 – kleje,
 4. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 5. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 6. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 7. 30192113-6 – wkłady drukujące,
 8. 30197630-1 – papier do drukowania,
 9. 30237430-2 – markery,
 10. 31224810-3 – przedłużacze,
 11. 31411000-0 – baterie alkaliczne,
 12. 33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk,
 13. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 14. 37822100-7 – kredki,
 15. 39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
 16. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 17. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne,
 18. 39541130-6 – sznurek,
 19. 44812300-8 – farby do celów szkolnych.

(pobierz plik)

**********

 




Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Małgorzatę Dec informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze  CDN-RS-322/X/5/19 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy wyspecyfikowanych pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz.

**********

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Małgorzatę Dec informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze  CDN-RS-322/XI/5/19 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie  szkolenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz, w zakresie wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dwóch nauczycielek z:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Pod-stawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,

2. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ścibo-rzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

**********

13.09.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-RS-322-XI-2-19 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie szkolenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz, w zakresie wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dwóch nauczycielek z:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 2. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

(pobierz plik)

**********

12.09.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-RS-322-X-2-19 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV – 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny

(pobierz plik)

**********

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/I/2/18 – w sprawie organizacji w sprawie organizacji i przeprowadzenia konferencji i warsztatów na terenie szkół uczestniczących w projekcie dla nauczycieli zatrudnionych w (pobierz plik):

 1. Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia konferencji i warsztatów na terenie szkół uczestniczących w projekcie dla nauczycieli w nich zatrudnionych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: Kod CPV:

 1. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,
 2. 80531000-5 – usługi szkolenia przemysłowego i technicznego.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/II/2/18 – w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia do szkół uczestniczących w projekcie wyżywienia uczestników szkoleń dla nauczycieli oraz  szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 oraz edycja 2020 (pobierz plik)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2018

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/III/2/18 – w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w projekcie (pobierz plik):

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w projekcie:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 30213100-6 – komputery przenośne,
 2. 30232100-5 – drukarki i plotery,
 3. 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 4. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 5. 38652100-1 – projektory,
 6. 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 7. 39162000-5 – pomoce naukowe,
 8. 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
 9. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

04.01.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/IV/2/19 – w sprawie dostawy do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz jednego aparatu Biofeedback EEG 4 kanałowego z modułem QEEG wraz kompletem niezbędnych akcesoriów oraz przeprowadzenia na terenie tej szkoły szkolenia z wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dla 3 nauczycieli – po jednej osobie z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie (pobierz plik): 

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy do Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz jednego aparatu Biofeedback EEG 4 kanałowego z modułem QEEG wraz kompletem niezbędnych akcesoriów oraz przeprowadzenia na terenie tej szkoły szkolenia z wykorzystywania biofeedback’u EEG oraz GSR w zastosowaniu klinicznym i w treningu wydajności szczytowej dla 3 nauczycieli – po jednej osobie z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie: 

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 • 30200000-1 – Urządzenia komputerowe,
 • 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego ,
 • 33121100-5 – Elektroencefalografy,
 • 48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego,
 • 48190000-6 – Pakiety oprogramowania edukacyjnego,
 • 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

14.01.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-RS-322/V/2/19 – w sprawie kompleksowej organizacji dwóch czterodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestników Projektu – uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę) – pobierz plik:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie kompleksowej organizacji dwóch czterodniowych wycieczek edukacyjnych dla Uczestników Projektu – uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę):

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia, Dzierżysław, ul. Szkolna 4, 48-130 Kietrz,
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. M. Konopnickiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Nasiedlu, Nasiedle, ul. Szkolna 6, 48-130 Kietrz,
 3. Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Ściborzyc Wielkich „Ścibor” w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105, 48-130 Kietrz.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 • 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe,
 • 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków
 • 63511000-4 – organizacja wycieczek,
 • 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne,
 • 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,
 • 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
 • 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.
 

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach”

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-OiPS-322/VII/2/18 – w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2018  – pobierz plik

 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2018

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków.

 

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-OiPŚ-322/V/2/18 – w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych  i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych  i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 30141100-0 – kalkulatory kieszonkowe,
 2. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 3. 30200000-1 – artykuły wirtualnej rzeczywistości,
 4. 30234000-8 – nośniki do przechowywania,
 5. 30234600-4 – pamięć przenośna flash,
 6. 32342200-4 – słuchawki douszne,
 7. 32342412-3 – głośniki,
 8. 37822100-7 – kredki.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty  nr CDN-OiPŚ-322/VI/2/18 – w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych  i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych materiałów dekoracyjnych do przygotowania szkolnych  i międzyszkolnych festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 15890000-3 – różne produkty spożywcze i produkty suszone,
 2. 22816000-3 – bloki papierowe,
 3. 24910000-6 – kleje,
 4. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 5. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 6. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 7. 30192113-6 – wkłady drukujące,
 8. 30197630-1 – papier do drukowania,
 9. 30237430-2 – markery,
 10. 33763000-6 – ręczniki papierowe do rąk,
 11. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 12. 37822100-7 – kredki,
 13. 39162100-6 – pomoce dydaktyczne,
 14. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 15. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne,
 16. 39541130-6 – sznurek,
 17. 44812300-8 – farby do celów szkolnych.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – wycieczki edukacyjne – postępowanie nr CDN-OIPŚ-322/IV/5/18 – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności  o sygnaturze CDN-OIPŚ-322/IV/5/18 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w sprawie organizacji dwóch trzydniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę) Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie ul. Szkolna 3, 48-319 Chróścina i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków, 63511000-4 – organizacja wycieczek, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 55243000-5 – usługi w zakresie obozowisk dla dzieci) w ramach Projektu RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPŚ-322/IV/1/18 – pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie organizacji dwóch trzydniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli (sprawujących nad nimi opiekę) Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie ul. Szkolna 3, 48-319 Chróścina i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 9, 48-320 Skoroszyce (Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków, 63511000-4 – organizacja wycieczek, 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, 55243000-5 – usługi w zakresie obozowisk dla dzieci) w ramach Projektu RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – materiały  do zajęć matematyczno–przyrodniczych nr CDN-OIPŚ-322/III/3/17 – pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym postępowaniu – rozeznaniu rynku – o sygnaturze CDN-OIPŚ-322/III/3/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 22816000-3 – bloki papierowe,
 2. 24910000-6 – kleje,
 3. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 4. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 5. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 6. 30197630-1 – papier do drukowania,
 7. 30237430-2 – markery,
 8. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 9. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 10. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne.

 

Rozeznanie rynku – materiały do zajęć matematyczno–przyrodniczych –  CDN-OiPŚ-322/III/1/17  – pobierz plik

 

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych do Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 22816000-3 – bloki papierowe,
 2. 24910000-6 – kleje,
 3. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 4. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 5. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 6. 30197630-1 – papier do drukowania,
 7. 30237430-2 – markery,
 8. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 9. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 10. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne.

W załączeniu :

 1. Ogłoszenie – zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik
 2. Formularz oferty – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – materiały  do pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D – postępowanie nr CDN-DOŚ-322/XVII/17 – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyborze ofert w prowadzonym postępowaniu – rozeznaniu rynku – o sygnaturze CDN-DOŚ-322/XVII/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15-01 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D do Szkoły Podstawowej w Sidzinie do Szkoły Podstawowej w Sidzinie

 

Rozeznanie rynku – materiały do zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D – Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-DOŚ-322/XVII/1/17 – pobierz plik

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy materiałów potrzebnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć matematyczno–przyrodniczych oraz informatyki i druku 3D do Szkoły Podstawowej w Sidzinie w ramach projektu nr RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 22816000-3 – bloki papierowe,
 2. 24910000-6 – kleje,
 3. 30125110-5 – toner do drukarek laserowych/faksów,
 4. 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe,
 5. 30192000-1 – wyroby biurowe,
 6. 30197630-1 – papier do drukowania,
 7. 30237430-2 – markery,
 8. 33772000-2 – jednorazowe wyroby papierowe,
 9. 39224210-3 – pędzle malarskie,
 10. 39298900-6 – różne wyroby dekoracyjne.

W załączeniu :

 1. Ogłoszenie – zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik
 2. Formularz oferty – pobierz plik

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania o sygnaturze CDN-OiPŚ-322/II/1/17 pobierz plik

 

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje, że w prowadzonym  postępowaniu o sygnaturze postępowaniu o sygnaturze CDN-OiPŚ-322/II/1/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie w sprawie dostawy: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych, zautomatyzowanego sprzętu biurowego, sprzętu projekcyjnego i pomocy dydaktycznych podjęto rozstrzygnięcia:

 1. w częściach A1 i B1,  A2 i B2, A4 i B4 oraz A5 i B5 postepowanie unieważniono ze względu na brak ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu;
 2. w części A3 i B3 wybrano ofertę złożoną przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław z  uwagi na to, że otrzymała 100 pkt (inni Wykonawcy – …………………., którzy złożyli oferty otrzymali: …. pkt).

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz plik 

 

Zamawiający – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu o sygnaturze CDN-OiPŚ-322/I/1/17 o udzielenie zlecenia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla 40 nauczycieli (32 kobiety i 8 mężczyzn).

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPS-322/II/1/17 – sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne – zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik

 

Treść: Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy:

 1. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych,
 2. zautomatyzowanego sprzętu biurowego,
 3. sprzętu projekcyjnego,
 4. pomocy dydaktycznych

do Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

 1. 30213100-6 – komputery przenośne,
 2. 30213200-7 – komputer tablet,
 3. 30232100-5 – drukarki i plotery,
 4. 30100000-0 – maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,
 5. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 6. 38652100-1 – projektory,
 7. 38653400-1 – ekrany projekcyjne,
 8. 39162000-5 – pomoce naukowe,
 9. 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
 10. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPS-322/I/1/17 – warsztaty – zaproszenie do złożenia oferty pobierz plik

CDN-OiPS-322-I-1-17 – warsztaty – zaproszenie do złozenia oferty

Treść: Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie organizacji warsztatów dla 40 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach” realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa – 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 – Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

1. 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe,

2. 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,

3. 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków,

4. 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne,

5. 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej,

6. 60170000-0 – wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą,

7. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,

8. 80531000-5 – usługi szkolenia przemysłowego i technicznego.

 

Poradnik doboru rodzaju uprawnień UDT do posiadanego Urządzenia Transportu Bliskiego

 

Grupa UT

Kategoria

Przykładowe zdjęcie

Uwagi

(łączenie uprawnień)

Wciągarki i

wciągniki

Wciągniki i

wciągarki

ogólnego

przeznaczenia

Wciągnik, wciągarka

ogólnego

przeznaczenia –

urządzenie chwytne

w postaci haka

Wciągarki i

wciągniki

Wciągniki i
wciągarki
ogólnego i
specjalnego
przeznaczenia

 

Wciągnik
specjalistyczny:
– urządzenie chwytne
w postacji specjalnej
(chwytak, chwytnik,
zblocza lejnicze itp.,
itd.).
– służący do
podnoszenia osób
– przeciągarki
pojazdów szynowych
– wciągarki
estradowe, teatralne
tzw. sztankiety
Suwnice Suwnice,
wciągniki i
wciągarki
ogólnego
przeznaczenia

suwnica ogólnego
przeznaczenia –
urządzenie chwytne
w postaci haka
Suwnice Suwnice,
wciągniki i
wciągarki
ogólnego oraz
specjalnego
przeznaczenia

suwnica
specjalistyczna:
– urządzenie chwytne
w postaci specjalnej
(chwytak, chwytnik,
zblocza lejnicze itp.,
itd.)
– służąca do
podnoszenia osób
Żurawie Żurawie
stacjonarne

uprawnia do obsługi
żurawi stacjonarnych
Żurawie Żurawie
przewoźne i
przenośne

uprawnia do obsługi
żurawi przewoźnych i
przenośnych oraz
stacjonarnych
Żurawie Żurawie
samojezdne

uprawnia do obsługi
żurawi samojezdnych,
przewoźnych i
przenośnych oraz
stacjonarnych
Żurawie Żurawie szynowe

 
Żurawie Żurawie wieżowe i
szybkomontujące

uprawnia do obsługi
żurawi wieżowych i
szybkomontujących
oraz szynowych
Układnice Układnice

 
Wyciągi towarowe Wyciągi towarowe    
Podesty ruchome Podesty ruchome
stacjonarne
Podest stacjonarny
wymaga montażu na
stałe w miejscu pracy
Podesty ruchome Podesty ruchome
wiszące

uprawnia do obsługi
podestów ruchomych
wiszących oraz
stacjonarnych
Podesty ruchome Podesty ruchome
masztowe

„uprawnia do obsługi
podestów ruchomych
masztowych oraz
stacjonarnych
Podesty ruchome Podesty ruchome
przejezdne

Podest ruchomy jest
przeznaczony do
przemieszczania osób
na stanowiska
robocze, na których
wykonują one prace z
platformy roboczej,
przy założeniu, że
osoby te wchodzą na
platformę i schodzą
w jej jednym
określonym
położeniu dostępu
Wózki jezdniowe
podnośnikowe
Wózki jezdniowe
podnośnikowe z
mechanicznym
napędem
podnoszenia z
wysięgnikiem oraz
wózki jezdniowe
podnośnikowe
z mechanicznym
napędem
podnoszenia z
osobą obsługującą
podnoszoną
wraz z ładunkiem

uprawnia do obsługi wszystkich wózków jezdniowych podnośnikowych z
mechanicznym
napędem
podnoszenia

(dawne grupy IWJO+IIWJO+IIIWJO)

tzw. wózki specjalizowane

Wózki
jezdniowe
podnośnikowe
Wózki jezdniowe
podnośnikowe z
mechanicznym
napędem
podnoszenia z
wyłączeniem
wózków z
wysięgnikiem oraz
wózków
z osobą
obsługującą
podnoszoną wraz z
ładunkiem

uprawnia do obsługi zwykłych wózków jezdniowych podnośnikowych z
mechanicznym
napędem
podnoszenia poza wózkami specjalizowanymi

(dawne grupy IIWJO+IIIWJO)

tzw. wózki specjalizowane

Dźwigi Dźwigi budowlane

uprawnia do obsługi
dźwigów
budowlanych
towarowych i
towarowo-
osobowych oraz
wyciągów
towarowych
Dźwigi Dźwigi towarowo-
osobowe ze
sterowaniem
wewnętrznym i
szpitalne

 

uprawnia do obsługi
dźwigów towarowo-
osobowych ze
sterowaniem
wewnętrznym oraz
dźwigów szpitalnych
nieposiadających
kontroli obciążenia
kabiny
Dźwignice
linotorowe
Dźwignice
linotorowe

 

 
 

Kursy na prawo jazdy – informacja dla Kandydatów na kierowców kat. B

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Inne informacje:
W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada  wymagany przepisami wiek, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

Spotkanie osób zainteresowanych kursem prawa jazdy kat. „B”  w każdy wtorek  o godz. 16.30, w sali nr 4 (parter) w siedzibie Zespołu Szkół w Ozimku.

ZAPRASZAMY !!!!

tel 881-933-753 lub 77/4651-918

 

KURS:”Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu ogłasza nabór na kurs
„Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych”
Startujemy 18.05.2016!!! Wyjątkowa cena – TYLKO 1100zł od osoby! (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)
Skorzystaj z naszej oferty i zgłoś się już dziś. Gwarantujemy cenę niższą od konkurencji!!! Zapisy mailowo kursy@wzdz.opole.pl
lub telefonicznie pod numerem 77 40 03 314, 607601637
Serdecznie zapraszamy!!