Szkoła policealna Zamieszczono: 10.10.2019


Nasza szkoła jest szkołą publiczną, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Oferta kierowana jest dla absolwentów szkół średnich. Nie wymagamy matury.

 

1) Opiekun medyczny --- nauka trwa 1 rok i kończy się egzaminem zawodowym

 Na lekcjach nauczymy słuchaczy:

§ rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

§ pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych

§ asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

§ konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów

§ podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego  nasi absolwenci mogą pracować w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, świadczyć indywidualną opiekę w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.


2) Technik usług kosmetycznych --- nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym

Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz wiedzę dotyczącą kosmetyki twarzy i całego ciała oraz, wizażu i zabiegów pielęgnacyjnych .Technik usług kosmetycznych opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i udziela porad w zakresie pielęgnacji skóry w warunkach domowych .

Absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych ,gabinetach odnowy biologicznej , firmach kosmetycznych i prywatnych gabinetach kosmetycznych. Ukończenie kierunku oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie umożliwia założenie własnej firmy.

 

3) Florysta ---nauka trwa jeden rok i kończy się egzaminem zawodowym

Florysta to zawód dla każdego, kto posiada, odrobinę wyobraźni i zmysłu estetycznego. Wszyscy, którzy kochają rośliny na pewno doskonale odnajdą się w tym zawodzie.

Florystyka jest dziedziną, która bardzo mocno rozwinęła się w ostatnich latach. Dlatego też wzrosło zapotrzebowanie na florystów, którzy pracować będą nie tylko w kwiaciarniach, ale także w różnego rodzaju firmach usługowych.

Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.


Informacji udziela sekretariat szkoły zaocznej - tel. 774003344

email: szkolazaoczna@wzdz.opole.pl

Zapisy do szkoły odbywają się osobiście w sekretariacie szkoły

Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 (podania prosimy wypełniać dużymi drukowanymi literami)

Szkoła Zaoczna WZDZ w Opolu

Ul. Małopolska 18 budynek D

45-301 Opole

Podanie do pobrania w plikach poniżej.

Galeria


Zdjęcie 1

Pliki do pobrania


Polecane