Oferty pracy Zamieszczono: 10.10.2019


Zaproszenie do pracy w komisji URE

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, w związku z zamiarem złożenia Wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołanie Komisji kwalifikacyjnej, poszukuje kandydatów na członków Komisji posiadających wykształcenie wyższe, odpowiadające specjalności osób egzaminowanych i co najmniej pięcioletni staż pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci [Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189].

FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA dla kandydata do pracy w Komisji URE:

do pobrania w formacie: WORD i PDF

Ponadto do wniosku, formularza/kwestionariusza osobowego kandydata do pracy w Komisji URE należy dołączyć:

1) kserokopię awersu i rewersu dowodu osobistego

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata na członka Komisji, uzyskaną nie dawniej niż na 3 miesiące przed jej przedstawieniem

3) kserokopie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych typu „E” i „D”

 

Osoby zainteresowane pracą w Komisji URE prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 607 601 637, e-mail: resdan@wzdz.opole.pl

lub 77 40 03 314 (17); e-mail: kursy@wzdz.opole.pl

 

Oferta

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w wyniku restrukturyzacji sprzeda następujące maszyny i okna: Plik do pobrania w formacie PDF oraz wynajmie hale – szczegóły: Plik ze zdjęciami do pobrania w formacie PDF

W przypadku pytań kontakt pod numerem: 77 400 33 00

 

Wykładowcy i Instruktorzy

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu zatrudni:

wykładowców i instruktorów kursów o różnych specjalnościach zawodowych.

Zatrudnienie następuje w oparciu o umowę cywilnoprawną w zależności od potrzeb Zakładu. Informacji udzielają i wnioski przyjmują:

Ośrodki Kształcenia Zawodowego Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Pliki do pobrania


Polecane