Oferta Kursów Zamieszczono: 10.10.2019


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna
Cel kursu:

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, osobom dorosłym i dzieciom, w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; zdobycie wiedzy z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • Udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej mogą wziąć wszystkie osoby wykazujące gotowość niesienia pomocy innym.
 • Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.


Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Liczba godzin kursu - 8

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy 
Cel kursu:

Przygotowanie do prowadzenia stanowiskowego instruktażu BHP w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu andragogiki. Poznane na kursie formy i metody edukacji dorosłych pozwolą na poprawne prowadzenie działalności dydaktycznej. Ściśle określony czas trwania kursu metodycznego pozwala na opracowanie wybranych zagadnień z dziedziny psychologii i andragogiki oraz kształtowanie podstawowych umiejętności dydaktycznych.

Uczestnicy:

Osoby będące pracodawcami lub kierujące pracownikami, które przygotowują się bądź prowadzą instruktaż ogólny BHP lub instruktaż stanowiskowy BHP.

Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Liczba godzin kursu - 12

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.plSzkolenia Okresowe BHP
Cel kursu:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP.

Szkolenia te przeznaczone są dla:
 • pracowników administracyjno- biurowych (8 godzin zajęć);
 • pracowników na stanowiskach robotniczych (8 godzin zajęć);
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (16 godzin zajęć);
 • pracowników inżynieryjno-technicznych (16 godzin zajęć);
 • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny zajęć).


Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2019 poz.1099)

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


BUDOWNICTWO


MALARZ / TAPECIARZ / MURARZ / TYNKARZ / PŁYTKARZ / POSADZKARZ (SPECJALNOŚĆ DO WYBORU)

Cel kursu

 • Malarz

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych malarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót malarskich; wykorzystywania w pracach malarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceny technicznej i fizycznej podłoża; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach malarskich; wykonywania prac malarskich różnymi technikami na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

 • Tapeciarz

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych tapeciarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót tapeciarskich; wykorzystywania w pracach tapeciarskich urządzeń i narzędzi; oceny technicznej i fizycznej podłoża; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach tapeciarskich; wykonywania prac tapeciarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

 • Murarz

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych murarza, w tym prac przy wykonywaniu nowych lub remontowanych konstrukcji budowlanych z cegieł, bloczków, pustaków, kamieni naturalnych i innych drobnych elementów oraz przy obsłudze maszyn i urządzeń do robót murarskich.

 • Tynkarz

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych tynkarza, w tym posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót tynkarskich; wykorzystania w pracach tynkarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach tynkarskich; wykonywania prac tynkarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowywania w pracy zasad bhp.

 • Płytkarz

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych płytkarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót płytkarskich; wykorzystywania w pracach płytkarskich urządzeń i narzędzi; oceny technicznej i fizycznej podłoża; oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach płytkarskich; wykonywania prac płytkarskich różnymi technikami na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

 • Posadzkarz

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych posadzkarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót posadzkarskich; wykorzystywania w pracach posadzkarskich maszyn, urządzeń i narzędzi, oceny przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach posadzkarskich; wykonywania prac posadzkarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

Liczba godzin oraz cena kursu uzależniona jest od ilości wybranych specjalności.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Liczba godzin kursu - 120

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Programy zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl 


MONTER INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWYCH -HYDRAULIK
Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy w zawodzie montera wewnętrznych instalacji budowlanych- hydraulika poprzez nabycie wiedzy dotyczącej m.in.: rodzajów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych; organizacji robót; instalacji centralnego ogrzewania; instalacji gazowej; instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej; techniki obróbki i łączenia rur.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją URE, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Liczba godzin kursu - 90

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Programy zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do praktycznej realizacji prac budowlanych wykończeniowych.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Liczba godzin kursu - 100

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


BRUKARZ
Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania robót brukarskich, w tym związanych z: dokumentacją, tyczeniem, materiałami budowlanymi, maszynami i narzędziami, przygotowaniem frontu pracy oraz zadaniami związanymi z brukowaniem.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 Liczba godzin kursu - 100

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


DEKARZ - Blacharz
Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych dekarza, w tym: czytania dokumentacji budowlanej, obsługi maszyn i sprzętu, doboru materiałów stosowanych przy robotach dekarskich, przygotowania stanowiska pracy, wykonywania pokryć dachowych różnymi materiałami.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Liczba godzin kursu - 100

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż
Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych .na wysokości powyżej 3 metrów(warunek przyjęcia na kurs)


Sposób zakończenia kursu:
 •  Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz, składającym się z dwóch części: egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.


Liczba godzin kursu - 80, w tym:
 • Zajęcia teoretyczne – 40 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 40 godz.

Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej siedzibie

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


ENERGETYKA


URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ( G1 - SEP) - ELEKTRYK
Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień tj.:
 • zakresu czynności (obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe)
 • rodzaju urządzeń, instalacji i sieci (10 rodzajów)


Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE

Liczba godzin kursu - 30

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych (400,00zł/os. + 260,00 zł opłata egzaminacyjna E lub D).
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637;e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl 

 

ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI GAZOWYCH ( G3 )
Cel kursu:

Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania poszczególnych czynności eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego URE w zakresie eksploatacji-„E” i/lub dozoru „D” urządzeń i instalacji energetycznych - gazowych.

Czas trwania kursu (liczba godzin zajęć) może być zróżnicowany w zależności od zakresu uprawnień.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE

Sposób zakończenia kursu:

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane po zdanym egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną URE.

Liczba godzin kursu - 30

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych (400,00zł/os. + 260,00 zł opłata egzaminacyjna E lub D).
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl 


PALACZ KOTŁÓW C.O.
Cel kursu:

Przygotowanie uczestników do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.

Warunki uczestnictwa:
 • ukończony 18 rok życia
 • wykształcenia minimum podstawowe
 • Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.


Liczba godzin kursu - 30

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kotłów grzewczych.

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych (400,00zł/os. + 260,00 zł opłata egzaminacyjna E lub D).
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl 


SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO ODNOWIENIA UPRAWNIEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ( G1, G2, G3 )
Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego celem uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych i/lub energetycznych (egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Sposób zakończenia kursu

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne.

Liczba godzin kursu - 8

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych (120,00zł/os. + 260,00 zł opłata egzaminacyjna E lub D).
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl 


URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO - kursy OBSŁUGI i KONSERWACJI


HAKOWY DŹWIGNIC
Cel kursu:

Kurs przygotowuje do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Liczba godzin kursu - 16

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin wewnętrzny

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWYCH i towarowo-osobowych
Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowych oraz do egzaminu dającego uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat;
 • świadectwo ukończenia co najmniej szkołę podstawowej oraz co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego typu suwnicy.
 • świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi dźwigu towarowego.


Liczba godzin kursu - 35

Liczba godzin kursu zależy od wybranej specjalności.

cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


OBSŁUGA I EKSPLOATACJA HYDRAULICZNYCH DŹWIGÓW SAMOCHODOWYCH ( HDS )
Cel kursu:

Zapoznanie uczestników kursu z ogólnymi wiadomościami o dźwignicach, dozorze technicznym, budowie i eksploatacji żurawi samochodowych oraz obowiązującymi przepisami bhp.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


 Liczba godzin kursu - 30

 Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją UDT.

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


OBSŁUGA ŻURAWI WIEŻOWYCH
Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi wieżowych.

Podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych osób obsługujących żurawie wieżowe.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi żurawia wieżowego.


Liczba godzin kursu - 80

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT lub TDT.

OBSŁUGA ŻURAWI STAŁYCH, PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH
Cel kursu:

Podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych i uprawnień przez obsługujących żurawie stałe, przenośne i przewoźne oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych w celu uzyskania uprawnień do obsługi tychże żurawi.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe oraz miesięczną praktykę w zakresie obsługi żurawi odpowiedniej grupy.
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Liczba godzin kursu - 55

Liczba godzin na kursie zależna jest od grup żurawi. Czas szkolenia może ulec zmianie przy uwzględnieniu stopnia opanowania umiejętności praktycznych.

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez UDT, TDT lub WDT

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


OBSŁUGA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH
Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych.

Podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych osób obsługujących żurawie samojezdne.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi żurawia samojezdnego.


Liczba godzin kursu - 35

Cena za kurs- zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT lub TDT.

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


OBSŁUGA SUWNIC
Cel kursu:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju suwnicy.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Liczba godzin kursu - 45

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed komisją Kwalifikacyjną UDT.

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


KONSERWATOR SUWNIC
Cel kursu:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju suwnicy.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie


Liczba godzin kursu - 45

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (WÓZKI WIDŁOWE)
Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wyłączeniem specjalizowanych.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do pracy w zawodzie


Liczba godzin kursu - 45

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin końcowy przeprowadzany przez UDT składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu w jednostce dozoru technicznego w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do pracy w zawodzie

Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych napędzanych, zrealizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70, poz. 650, ze zmianą: Dz. U. 2003, nr 65, poz. 603). Uczestnikiem kursu może być osoba, przygotowująca się do ponownego egzaminu w celu uzyskania zaświadczenia w kategorii - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Liczba godzin kursu - 15

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Egzamin przed Komisją UDT

Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.pl


GASTRONOMIA


Kucharz małej gastronomii
Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kucharza.Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: planowania produkcji; surowców gastronomicznych; maszyn i urządzeń gastronomicznych; obróbki wstępnej surowców; technik sporządzania dań podstawowych, dań głównych i przekąsek; wypieku ciast; sporządzania deserów i napojów; sporządzanie potraw specjalistycznych; ekspedycji wyrobów kulinarnych.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii


 Liczba godzin kursu - 90

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl; msp@wzdz.opole.plKELNER / BARMAN / BARISTA (do wyboru)
Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera i /lub barmana i/lub baristy.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii


Liczba godzin kursu - 90

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu .

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


CUKIERNIK
Cel kursu:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu cukiernika

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w gastronomii


Liczba godzin kursu - 60

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu .

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


HANDEL

MAGAZYNIER / HURTOWNIK
Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu magazyniera i/lub hurtownika poprzez zdobycie wiedzy m. innymi z zakresu gospodarki magazynowej, zdobycie kwalifikacji pracownika magazynu w zakresie: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w magazynie / hurtowni


Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl


Sprzedawca/handlowiec
Cel kursu:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu sprzedawcy/handlowca w tym m. innymi z zakresu: organizacji stanowiska pracy; organizacji, techniki i form sprzedaży; podstaw towaroznawstwa, marketingu i reklamy stosowanych w handlu; dokumentacji handlowej a także podstaw obsługi klienta.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe lub zawodowe,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w charakterze sprzedawcy


Liczba godzin kursu - 120

Cena za kurs - zadzwoń 77 40 03 314

Sposób zakończenia kursu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Organizacja kursu:
 • Cena katalogowa dotyczy Klientów indywidualnych
 • W przypadku uczestnictwa większej ilości osób skierowanych przez Zleceniodawcę możliwość negocjacji ceny.
 • Program zajęć i liczba godzin mogą ulec zmianie, w zależności od oczekiwań klienta.
 • W cenie uwzględnione: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Kontakt: 77 40 03 314; 77 40 03 312, 607 601 637; e-mail: kursy@wzdz.opole.pl ; msp@wzdz.opole.pl

Galeria


Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Zdjęcie 11

Pliki do pobrania


Polecane