Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zamieszczono: 10.10.2019


Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu

CDN WZDZ w Opolu jest placówką akredytowaną przez Opolskiego Kuratora Oświaty decyzją nr 53 (sygn. WRE.5470.3.2019 r.) z 27 sierpnia 2019 r. Posiada wpis do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Opolskiego – nr 2 z 5 grudnia 2009 r.

ul. Małopolska 18

45-301 Opole

tel. +48 77 400 33 15

fax +48 77 400 33 01

e-mail: cdn@wzdz.opole.pl

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Kazimierza Wielkiego 17

47 – 232 Kędzierzyn – Koźle

tel. +48 77 483 40 91

fax +48 77 481 65 03

e-mail: okzkedzierzyn@wzdz.opole.pl

 

Rekrutacja na kursy

Jeżeli chcesz być uczestnikiem naszych kursów:

·        Zadzwoń pod nr +48 77 400 33 15

·        Wyślij e-maila na adres cdn@wzdz.opole.pl

·        Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

 Projekty Edukacyjne

Zrealizowane Projekty Edukacyjne:

·        POKL.03.04.03-00-011/08-02 - „Nauczyciel bliżej Przedsiębiorstwa”

·        POKL.03.03.04-00203/09-00 - „Zrozumieć Świat - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych”

·        POKL.09.02.00-16-036/10-04 - „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji” 

·        POKL.09.01.02-16-057/12 „Dziecięca Karuzela Naukowa - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach”

·        RPOP.09.01.01-16-048/15 – „Dziecięce Odkrywanie Świata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie”

·        RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach”

 

Projekty Edukacyjne w trakcie realizacji:

·        RPOP.09.01.01-16-0008/18 – „Równy Start - poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkołach Podstawowych w Dzierżysławiu, Nasiedlu i Ściborzycach Wlk.”


Kursy

Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu, organizuje kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kurs skierowany jest do osób spełniających wy­magania określone w § 8 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Po zakończeniu zajęć i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wymiar godzinowy kursu: 10 godzin dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia odbywać się będą w grupach 10 – 15 osobowych zgodnie z oczekiwaniami uczestników w robocze dni tygodnia w godzinach popołudniowych lub w soboty.

Odpłatność dla jednego uczestnika – 150 zł przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny).

Kurs odbywać się będzie w salach dydaktycznych WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek G lub w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17.

Kontakt: tel. +48 77 40 03 315.

Zapisz się na kurs

 

Wychowawca wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu, organizuje kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających min. wykształcenie średnie, zgodnie z § 8 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452).

Kurs pozwala opanować zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami wychowawcy oraz uczą się jak reagować na trudne sytuacje zdarzające się m. in. na obozach, koloniach czy zimowiskach. Po zakończeniu zajęć i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zajęcia odbywać się będą w grupach 10 – 15 osobowych zgodnie z oczekiwaniami uczestników w robocze dni tygodnia w godzinach popołudniowych (np. 6 dni po 6 godz. lub 9 dni po 4 godz.) lub w soboty (4 dni po 9 godz.).

Wymiar godzinowy kursu: 36 godzin dydak­tycznych w formie wykładów i ćwiczeń.

Odpłatność dla jednego uczestnika – 280 zł (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny).

Kurs odbywać się będzie w salach dydaktycznych WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek G lub w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć.

Kontakt: tel. +48 77 40 03 315.

Zapisz się na kurs

 

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli WZDZ w Opolu, organizuje kurs dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących realizować zadania instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2019 poz. 391).

Po zakończeniu zajęć i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zajęcia odbywać się będą w grupach 10 – 15 osobowych zgodnie z oczekiwaniami uczestników w robocze dni tygodnia w godzinach popołudniowych (po 6 godz. lub 4 godz.) lub w soboty (po 8 godz.).

Wymiar godzinowy kursu: 48 godzin dydak­tycznych w formie wykładów i ćwiczeń.

Odpłatność dla jednego uczestnika – 600 zł (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny).

Kurs odbywać się będzie w salach dydaktycznych WZDZ w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek G lub w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17.

Kontakt: tel. +48 77 40 03 315.

Zapisz się na kurs

Polecane