Szkoły dla dorosłych NABÓR 2024/2025 Zamieszczono: 10.10.2019Rozpoczynamy nabór na semestr pierwszy roku szkolnego 2024/2025. Na kandydatów czekają miejsca w Publicznym Liceum dla Dorosłych ( po Branżowej Szkole I Stopnia lub Szkole Zawodowej nauka trwa trzy lata ) Publicznej Branżowej Szkole II Stopnia oraz w szkole Policealnej. NAUKA JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.
Liceum Ogólnokształcące WZDZ dla Dorosłych


Materiały na najbliższe zajęcia dla Liceum Ogólnokształcącego WZDZ dla Dorosłych znajdują się pod linkiem (kliknij tutaj)


Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej. Od roku szkolnego 2019/2020 liceum ogólnokształcące dla dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.


Publiczna Policealna Szkoła Zawodowa WZDZ w Opolu


Materiały na najbliższe zajęcia dla Publicznej Policealnej Szkoły Zawodowej WZDZ w Opolu znajdują się pod linkiem (kliknij tutaj)


Nasza szkoła jest szkołą publiczną, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Oferta kierowana jest dla absolwentów szkół średnich. Nie wymagamy matury.

 

1) Opiekun medyczny --- nauka trwa 1,5 roku i kończy się egzaminem zawodowym

 Na lekcjach nauczymy słuchaczy:

§ rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

§ pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych

§ asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

§ konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów

§ podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego  nasi absolwenci mogą pracować w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, świadczyć indywidualną opiekę w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.


2) Technik usług kosmetycznych --- nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym

Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz wiedzę dotyczącą kosmetyki twarzy i całego ciała oraz, wizażu i zabiegów pielęgnacyjnych .Technik usług kosmetycznych opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i udziela porad w zakresie pielęgnacji skóry w warunkach domowych .

Absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych ,gabinetach odnowy biologicznej , firmach kosmetycznych i prywatnych gabinetach kosmetycznych. Ukończenie kierunku oraz zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie umożliwia założenie własnej firmy.

 

3) Florysta ---nauka trwa jeden rok i kończy się egzaminem zawodowym

Florysta to zawód dla każdego, kto posiada, odrobinę wyobraźni i zmysłu estetycznego. Wszyscy, którzy kochają rośliny na pewno doskonale odnajdą się w tym zawodzie.

Florystyka jest dziedziną, która bardzo mocno rozwinęła się w ostatnich latach. Dlatego też wzrosło zapotrzebowanie na florystów, którzy pracować będą nie tylko w kwiaciarniach, ale także w różnego rodzaju firmach usługowych.

Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.


Publiczna Branżowa Szkoła II Stopnia


Materiały na najbliższe zajęcia dla Publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia znajdują się pod linkiem (kliknij tutaj)


Informatyka I semestr - materiały

Nauka trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia ,które posiadają kwalifikację zawodową wspólną.

Kształcimy w zawodach:

-technik elektryk

-technik handlowiec

-technik inżynierii sanitarnej

-technik mechanik

-technik pojazdów samochodowych

-technik robót wykończeniowych w budownictwie

-technik budownictwa

-technik żywienia i usług gastronomicznych

-technik technologii żywności

-technik usług fryzjerskichInformacji udziela sekretariat szkoły zaocznej - tel. 774003344

email: szkolazaoczna@wzdz.opole.pl

Zapisy do szkoły odbywają się osobiście w sekretariacie szkoły

Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 (podania prosimy wypełniać dużymi drukowanymi literami)

Szkoła Zaoczna WZDZ w Opolu

Ul. Małopolska 18 budynek D

45-301 Opole

Podanie do pobrania w plikach poniżej.

Galeria


Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Pliki do pobrania


Polecane