OKK w Opolu Zamieszczono: 10.10.2019


ul. Struga 3

45 – 073 Opole

tel. (77) 454 30 50 , 666317981

e-mail: okk@wzdz.opole.pl


Kandydaci na kierowców kat. B

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Inne informacje: 

W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada wymagany przepisami wiek, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

Kolejny kurs zaczynamy dnia 20.09.2023r. godz. 16.00 (środa) - trwa nabór ! Zapraszamy i prosimy o wcześniejszy kontakt !


Zapisać się na kurs można w każdy roboczy dzień w godz. 9.00 – 16.00 pod adresem j.w. osobiście , mailem lub telefonicznie (tel.774543050 , 666317981)

PROMOCYJNA CENA ! – NOWE TESTY ! !

Opłata za kurs w dogodnych ratach !

Zniżki dla uczniów i studentów !

Materiały szkoleniowe (podręcznik+testy egzaminacyjne + e-learning ) w cenie kursu !

Pomagamy w uzyskaniu PKK (profil kandydata na kierowcę) , druki i formularze , skierowanie do lekarza uprawnionego itd.

Dodatkowe zniżki dla uczniów szkół WZDZ

Organizujemy również kursy dla kandydatów na kierowców kat. B w naszym oddziale w Ozimku (Zespół Szkół , ul. Częstochowska 24) tel. 774651918 w godz. 8.00-14.00 a po godz. 14.00 pod nr tel. 881933753 w dni robocze .


Zapisz się na kurs!

 

 Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ADR

Cel szkolenia: przygotowanie kierowcy do bezpiecznego i zgodnego z przepisami ADR przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie zaświadczenia ADR.

Program szkolenia:

 • zgodny z zapisami Dz.U. z 2019r. poz. 555 oraz Dz.U. z 2019r. poz. 2383 .).

Czas trwania kursu:

 • podstawowy (18 godzin)
 • specjalistyczny cysterny (13 godzin)
 • specjalistyczny, materiały wybuchowe kl. 1 (8 godzin)
 • specjalistyczny, materiały promieniotwórcze kl. 7 (8 godzin)

Uwaga: 

Warunkiem udziału w kursie podstawowym jest ukończenie 21 lat oraz posiadanie prawa jazdy min. kat B , a w specjalistycznych jest ukończenie kursu podstawowego .


Nowy kurs 30.09.2023r. - sobota godz. 9.00 - Trwa nabór ADR - podstawowy


 

Organizujemy kursy także w naszej filii w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu , trwa nabór – zapraszamy ! W przypadku zgłoszenia grupy kierowców istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie zleceniodawcy i ustalenia dogodnego terminu !

 

Uwaga !!!

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt przed rozpoczęciem kursu , telefoniczny  ( tel. 77/4543050 , 666317981 ) lub mailowy , celem obowiązkowego umieszczenia na liście uczestników szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim – Zapraszamy !!!

Zapisz się na kurs!

 

 

 

 

Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Zapisz się na kurs!

 

 

Kandydaci na doradców ds. bezpieczeństwa ADR

Przygotowanie słuchaczy do sprawowania wewnętrznego nadzoru, pracy w charakterze doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych oraz do uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego.

Kursanci zostaną zapoznani m.in. z:

 • zasadami pakowania towarów niebezpiecznych,
 • regulacjami prawnymi,
 • zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne,
 • rodzajami pojazdów używanych do przewozu,
 • warunkami postępowania w razie wypadku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • udokumentowana niekaralność za przestępstwo umyślne.

Zapisz się na kurs!

 

 


Galeria


Zdjęcie 1

Polecane