O firmie Zamieszczono: 10.10.2019


Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu jest stowarzyszeniem oświatowym powstałym 30 listopada 1989 roku w wyniku przekształcenia „Zakładu Doskonalenia Rzemiosła” powołanego aktem z dnia 1 września 1951 roku.

Celem powołania Zakładu było edukacyjne wsparcie kadr zatrudnionych w Rzemiośle. Zmieniający się rynek gospodarczy, tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw przyczynił się do rozszerzenia zakresu oferty oświatowej nadając obecny kształt Zakładowi.

Obecnie działalność WZDZ oparta jest na trzech filarach działalności oświatowej, zawartych w słowach:

  • UCZY – poprzez prowadzenie 32 szkół na różnym poziomie edukacyjnym,
  • KSZTAŁCI – poprzez prowadzenie praktycznej nauki zawodu w pięciu branżach zawodowych,
  • DOSKONALI – poprzez prowadzenie sieci ośrodków doskonalenia zawodowego – kształcenia ustawicznego.

WZDZ w Opolu w ramach stowarzyszania się pracuje w sieci 29 tego typu zakładów rozsianych po terytorium całego kraju. Posiadamy ciągle rozwijającą się sieć ośrodków kształcenia ustawicznego na terenie naszego województwa, która zapewnia sprawne świadczenie usług oświatowych.

Wspólnie z naszymi partnerami realizowaliśmy i nadal realizujemy programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

WZDZ w Opolu w okresie od 2006r. do chwili obecnej realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Polecane