Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” Zamieszczono: 05.01.2021


**********

08.02.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr CDN-WCP II-322/I/2/21 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i projekcyjnego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, tel. +48 77 4003315, e-mail: cdn1@wzdz.opole.pl

Wybrano oferty:

 w części A – wyposażenie pracowni projektowania przestrzennego i druku 3D wybrano ofertę złożoną przez AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka, Sp. J., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce (uzyskała 98,35 pkt.). Oferta złożona przez GLOBAL 3D, ul. Kościuszki 10, 48-300 Nysa uzyskała 72,14 pkt.,

 w częściach B - E - złożono prawidłowo 1 ofertę – wybrano ofertę Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce (uzyskała 100 pkt.)

(pobierz plik)

**********


14.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-WCP II-322/III/2/21 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle warsztatów przygotowujących nauczycieli do realizacji projektowych zajęć pozalekcyjnych informatyki, robotyki i druku 3D oraz projektowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

  80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe,

  80420000-4 - usługi e-learningowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr CDN-WCP II-322/III/2/21 – doskonalenie nauczycieli na terenie Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” w terminie do dnia 25 stycznia 2021 r., godz. 10.00.

 (pobierz plik)


**********

14.01.2021 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr CDN-ZZnMJ-322/II/2/21 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle warsztatów przygotowujących 5 nauczycieli do realizacji programów efektywnej nauki oraz zakupu i dostawy do Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle dedykowanych do realizacji w/w. programów pomocy i materiałów dydaktycznych.

Wybrano ofertę złożoną przez Akademię Nauki M. Hoffman A. Nowacka S.J., ul. Ratajczaka 35/9, 61-816 Poznań. Inne oferty otrzymały: ---

 (pobierz plik)


**********

07.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-WCP II-322/I/2/21 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 – Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie dostawy sprzętu komputerowego i projekcyjnego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

30213100-6 - komputery przenośne,

30232100-5 - drukarki i plotery,

30100000-0 - maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli,

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy,

38652100-1 - projektory,

38653400-1 - ekrany projekcyjne,

39162000-5 - pomoce naukowe,

39162110-9 - sprzęt dydaktyczny,

48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr CDN-WCP II-322/I/2/20 – dostawa sprzętu komputerowego i projekcyjnego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów i pomocy dydaktycznych do Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Projektu RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r., godz. 10.00.

 (pobierz plik)


**********

05.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr CDN-WCP II-322/II/2/21 o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa - 09 Wysoka jakość edukacji; Działanie 09.01 - Rozwój edukacji; Poddziałanie 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie organizacji i przeprowadzenia na terenie Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle warsztatów przygotowujących 5 nauczycieli do realizacji programów efektywnej nauki oraz zakupu i dostawy do Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu,ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle dedykowanych do realizacji w/w. programów pomocy i materiałów dydaktycznych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:

a. 39162000-5 - pomoce naukowe,

b. 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny,

c. 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe,

d. 80420000-4 - usługi e-learningowe.

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego z adnotacją na kopercie: „Oferta na zamówienie nr CDNZZnMJ-322/II/2/21 – organizacja i przeprowadzenie na terenie Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 47-232 Kędzierzyn-Koźle warsztatów przygotowujących 5 nauczycieli do realizacji programów efektywnej nauki oraz zakup i dostawy do Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu dedykowanych do realizacji w/w. programów pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach Projektu nr RPOP.09.01.01-16-0008/19 – „Wiem, co potrafię II – rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Kędzierzynie-Koźlu” w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r., godz. 10.00

(pobierz plik)


Galeria


Zdjęcie 1

Pliki do pobrania


Polecane