Projekt nr RPOP.08.01.00-IZ.00-16-0042/20 – „OPOLSKIE REGIONALNE CENTRUM ALZHEIMEROWSKIE 3.0 – ZROZUMIEĆ ALZHEIMERA - wdrożenie zdeinstytucjonalizowanej usługi społecznej dla osób starszych oraz osób z zespołami demencyjnymi, chorobą Alzheimera” Zamieszczono: 22.09.2021


Galeria


Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Polecane