Publiczna Szkoła Branżowa II Stopnia - nauczanie zdalne Zamieszczono: 25.11.2021


Nauczanie zdalne w terminie do 20 lutego 2022 r.


Uwaga!!! J. polski:

Proszę wszystkich słuchaczy o jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu szkół zaocznych - wykonanych prac: Pracy kontrolnej nr 1 i nr 2 oraz egzaminu pisemnego z języka polskiego. Arkusze tych prac zostały już dawno przesłane.


Materiały znajdują się w Plikach do pobrania:


Galeria


Zdjęcie 1

Pliki do pobrania


Polecane