Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych Zamieszczono: 04.09.2022


Nauczyciele języka niemieckiego w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu ogłaszają konkurs na plakat promujący Europejski Dzień Języków Obcych. Plakat można wykonać techniką dowolną w formacie minimum A2, indywidualnie lub w grupie maksymalnie 3 – osobowej w terminie do 20 września 2022 r. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego a laureaci ocenę celującą.

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o przynoszenie prac do sali numer 3 w budynku A lub sali D15 w budynku D.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Nauczyciele języka niemieckiego w WZDZ

Lucyna Magierowska

Beata Dikta

Galeria


Zdjęcie 1

Polecane