Nauczanie zdalne w okresie od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. Zamieszczono: 01.12.2022


Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo - Rodzice i Nauczyciele,

informuję, że w okresie od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. wprowadzam dla uczniów zajęcia zdalne, poniżej przesyłam treść zarządzenia w przedmiotowej sprawie i informuję, że statut szkoły jest umieszczony na stronie https://wzdz.opole.pl/post.php?id=198

W razie jakichkolwiek problemów w logowaniu się do platform edukacyjnych wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym proszę się zwracać bezpośrednio do nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne.

Zarządzenie nr 1/2022/PT

Dyrektora Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie organizacji pracy w Publicznym Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

§ 1

Na podstawie zarządzenia nr 1/2022 r. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu z dnia 25 listopada 2022 r. zarządzam, co następuje:

zawiesza się na czas oznaczony od dnia 5 grudnia 2022 r. do 12 lutego 2023 r. zajęcia stacjonarne w Publicznym Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

 § 2

Z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych na okres powyżej dwóch dni, od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. wprowadza się dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i poleca nauczycielom realizację tego rodzaju zajęć, zgodnie z zapisami § 20 Statutu Publicznego Technikum Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

§ 3

W okresie od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. zajęcia praktyczne dla uczniów, którzy do dnia wejścia w życie zarządzenia mieli je organizowane na terenie szkoły, nadal będą realizowane w pracowniach szkolnych.

§ 4

W okresie od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. w szkole będą realizowane stacjonarne konsultacje dla uczniów zdających zewnętrzne egzaminy zawodowe, a także egzaminy maturalne, organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w bieżącym roku szkolnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2022 r.


Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo - Rodzice i Nauczyciele,

informuję, że w okresie od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 12 lutego 2023 r. wprowadzam dla uczniów zajęcia zdalne, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i polecam nauczycielom realizację tego rodzaju zajęć, zgodnie z § 21 Statutu Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu. Jednocześnie w załączeniu przesyłam stosowne zarządzenie w przedmiotowej sprawie i informuję, że statut szkoły jest umieszczony na stronie https://wzdz.opole.pl/post.php?id=198

W razie jakichkolwiek problemów w logowaniu się do platform edukacyjnych wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym proszę się zwracać bezpośrednio do nauczycieli prowadzących zajęcia zdalne.

Pozdrawiam

Dyrektor Szkół WZDZ w Opolu

Leszek A. Zając

Galeria


Zdjęcie 1

Polecane