Projekty Unijne [zrealizowane]


Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach”

Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0021/16 – „Odkrywam i Poznaję Świat – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie i Szkoły Podstawowej w Skoroszycach”

Zamieszczono: 10.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty nr CDN-OiPS-322/VII/2/18 – w sprawie organizacji przez licencjonowane punkty gastronomiczne z obowiązkiem dostarczenia wyżywienia uczestników szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów m[...]

Czytaj dalej »
Strona 1 z 1

Polecane